Prva stran

NAŠ PROGRAM  

Mladinsko središče Vič  deluje v okviru Centra za socialno delo Ljubljana, enota Vič Rudnik  kot oblika dnevnega centra  za otroke in mladostnike,  ter pokriva potrebe otrok in mladih v lokalnem okolju  in širšem ljubljanskem področju. Program Mladinskega središča Vič je večletno financiran kot socialno varstveni program preko i MDDSZ, njegovo delovanje podpira tudi Urad za mladino-MOL.   

Ustvarjamo spodbudno okolje za mlade, gradimo na socializaciji mladih, izobraževanju mladih, usmerjamo jih k vseživljenjskemu učenju in pridobivanju ključnih kompetenc skozi vse življenje, motiviramo mlade k medvrstniški pomoči, informiramo in osveščamo mlade z manj priložnostmi ter vzpodbujamo v vključevanje v aktualna dogajanja. Mladostnike spodbujamo, da čim več sodelujejo pri oblikovanju programa, s tem smo jim ponudili odličen prostor za pridobivanje praktičnih izkušenj ter učenje pomembnih kompetenc kot so kreativnost in iniciativnost.

Program vsebuje individualno delo z mladimi, psihosocialno pomoč mladostniku in njegovi družini, učno vzgojno pomoč, skupinsko delo (medgeneracijske, medkulturne, kreativne, socialne delavnice), počitniški program, psihosocialni tabor ter druge aktivnosti (skupnostne dogodke) na lokalnem nivoju in širše.

Mladinsko središče Vič je vključeno v sekcijo Preventivnih programov za mlade Slovenije in v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.

Dnevni program aktivnosti obsega:

  • individualno delo z mladostniki (učna pomoč, razbremenilni pogovori, psihosocialna pomoč…)
  • skupinske dejavnosti (spodbujanje pozitivnih socialnih odnosov skozi socialne igre, namizne igre, spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti na kreativnih delavnicah,…).

Poleg vsakodnevnih aktivnosti v Mladinskem središču Vič organiziramo tudi:

  • medgeneracijske delavnice (v sodelovanju z DCA Ljubljana Vič),
  • družabna srečanja z mladinskimi organizacijami (tekmovanja v namiznih igrah, ročnemu nogometu, biljardu, strelastiki, sodelovanja na prireditvah za mlade,…),
  • polletni dogodek Izberi si kos za nov videz (dvomesečno zbiranje oblačil in brezplačen dogodek izberi-in-odnesi),
  • medkulturne delavnice
  • počitniški program in tabor.

Za vas smo odprti vsak delovni dan od 9:00 do 17:00.

[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Widget_Recent_Posts” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22number%22%3A%225%22%2C%22show_date%22%3A%22on%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]